Μεταπτυχιακά μαθήματα 2023-2024

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

ΔΠΜΣ «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές»