Προπτυχιακά 2021-2022

Προσφερόμενα μαθήματα 2021-2022 - Περιγράμματα μαθημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΦΦ 108 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις
ΛΑΦΦ 243 Σενέκας, De Tranquillitate Animi
ΛΑΦΦ 324 Ρωμαϊκή κωμωδία

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΦΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΦΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΦΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ξένες Γλώσσες

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΦ010 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -010
ΤΟΥΦ030 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -030

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΦ020 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -020
ΤΟΥΦ040 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -040