Προπτυχιακά 2022-2023

Προσφερόμενα μαθήματα 2022-2023 - Περιγράμματα μαθημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΦΦ 101 Λουκρήτιος
ΛΑΦΦ 188 Κορνήλιος Νέπωτας, Βίοι
ΛΑΦΦ 309 Ο Επίκουρος στη Ρώμη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ξένες Γλώσσες

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ